Bronsemerkeprøve

BRONSEMERKEPRØVE

 

Sted: NRK avd.Bergen (hundehallen)

Dato: 30.10.2021

Dommer: Lasse Solberg

Poeng: 180

 

1. Tilgjengelighet.                10

2. Lineføring                        10

3. Dekk fra holdt                  10

4. Innkalling fra sitt              10

5. Stå under marsj.              10

6. Enkeldekk 1 min              10

7. Helhetsinntrykk.              10